Forum o regionalnom razvoju logo
RCR BanatRegionalna razvojna agencija BackaRRA Srem
PANONREG regionalna razvojna agencijaRRA Juzni BanatNacionalni konvent o Evropskoj uniji
2628
MART2024

FORUM O REGIONALNOM RAZVOJU NA PODRUČJU AP VOJVODINE

Kongresni centar hotela Fruške Terme, Vrdnik

Upoznaj se sa trendovima • Inspiriši se • Proširi svoje znanje • Predstavi se drugima • Poveži seprijavite se
Landing Hero

Agenda

Lokacija:Kongresni centar hotelaFruške Terme
Adresa:Staza Zdravlja 39,22408 Vrdnik, Srbija
PREUZMI AGENDU

Prijava

Sektor*
Učestvovaću u panel diskusiji*Odabrati jednu ili više tema
1. Institucionalna i finansijska podrška regionalnom razvoju (26.03.2024.)
2. Ekonomski razvoj (27.03.2024.)
3. Životna sredina (28.03.2024.)

Smeštaj u hotelu*

*Napomena: Učesnik sam rezerviše i snosi troškove smeštaja

Broj noćenja
Forum o regionalnom razvoju Vojvodine
Youtube play
RSAPVProjekat je finansiran sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu AP Vojvodine
Kontakt
forum@rrapv.com